Jurnal Perdana Gerakan Pendudukan Wall Street: The–Occupied–Wall Street Journal

Pendudukan untuk Pemula: Bagaimana munculnya, apa maksudnya, bagaimana diorganisasikan,dan lain-lain* PERTANYAAN : Kudengar Adbusters mengorganisir Occupy Wall Street? Atau Anonymous? Atau US Day of Rage? Pokoknya siapa

Read More